Công bố sai thời hạn, May Hưng Yên bị phạt 70 triệu đồng

(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Công bố sai thời hạn, May Hưng Yên bị phạt 70 triệu đồng

Cụ thể, Tổng công ty May Hưng Yên công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015, 2016 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015, 2016; Tài liệu, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017.

Thế Anh