COMA lên sàn UPCoM với khoản lỗ lũy kế 67 tỷ đồng

(BĐT) - Nguồn tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) cho biết, ngày 27/10/2017, hơn 23,8 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA, mã chứng khoán: TCK) sẽ giao dịch trên sàn giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) với giá tham chiếu 10.000 đồng/CP.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2017, tổng tài sản COMA đạt gần 1.370 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả là 1.146 tỷ đồng, chiếm 83% tổng tài sản và được tài trợ chủ yếu bởi ngắn hạn.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần 6 tháng 2017 của doanh nghiệp này đạt hơn 197,3 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế là âm hơn 20 tỷ đồng. Tính đến thời điểm cuối quý II/2016, lỗ lũy kế của COMA là hơn 67 tỷ đồng.

COMA có vốn điều lệ hơn 238,5 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại…

Hoàng Việt