CNG Việt Nam báo lãi 140 tỷ đồng trước thuế năm 2018

(BĐT) - Công ty CP CNG Việt Nam vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Theo đó, sản lượng khí tiêu thụ bằng 125% so với kế hoạch năm. 

 

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Với sản lượng khí bán ra như vậy, CNG đạt 1.832 tỷ đồng doanh thu và 140,67 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2018, vượt lần lượt 31% và 19% so với kế hoạch năm. Mặc dù vượt kế hoạch đặt ra nhưng con số lợi nhuận trên chỉ tương đương với năm 2017 là 142,3 tỷ đồng.

CNG Việt Nam là công ty con của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), có vốn điều lệ 270 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, chiết nạp và kinh doanh khí thiên nhiên.

       

Thế Anh