City Auto: Lợi nhuận quý IV/2018 tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 của Công ty cổ phần City Auto (CTF), trong kỳ, Công ty đạt doanh thu 1.276 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 47,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, tăng lần lượt 160% và 143% so với cùng kỳ.
City Auto: Lợi nhuận quý IV/2018 tăng mạnh

Ông Trần Trung Chánh, Tổng giám đốc CTF cho biết, quý IV/2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 384,7 tỷ đồng, tương đương tăng 42%, chủ yếu do doanh thu bán xe tăng. Giá vốn hàng bán tăng tương ứng 363 tỷ đồng. Lãi thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 51,5 tỷ đồng, tương đương tăng 732%, chủ yếu do việc thực hiện giá bán tốt hơn so với cùng kỳ năm 2017, các dòng xe nhập khẩu chủ lực được Công ty chào bán với giá tốt, từ đó làm lợi nhuận tăng.

Lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của CTF đạt 3.399 tỷ đồng, giảm 0,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 60,6 tỷ đồng, tăng 166,9% so với cùng kỳ năm 2017.


ĐTCK