Cienco 4: Lợi nhuận 6 tháng 2018 giảm 9% so với cùng kỳ năm 2017

(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2018 với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt hơn 72 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của Cienco 4 đều giảm so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.175 tỷ đồng (giảm 10,6%). Giá vốn hàng bán giảm gần 11%, ghi nhận hơn 947 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm gần 11%, đạt hơn 228 tỷ đồng. Về hoạt động tài chính, doanh thu và chi phí tài chính lần lượt giảm 24% và 5%, ghi nhận 55 tỷ đồng và 141 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 0,65 tỷ đồng và 60 tỷ đồng.

         

Thế Anh