Chứng khoán Trí Việt chào bán 24,3 triệu cổ phiếu tăng vốn lên gấp đôi

CTCP Chứng khoán Trí Việt - TVSC (HoSE: TVB) sẽ thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu gần 24,3 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn lên gấp đôi từ 243 tỷ đồng lên gần 486 tỷ đồng. Giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng số tiền thu được dự kiến khoảng 243 tỷ đồng sẽ được công ty dùng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, tự doanh chứng khoán và bổ sung vốn lưu động. Trong đó, công ty dùng 100 tỷ đồng cho hoạt động ký quỹ (cho vay margin), dùng 50 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư kinh doanh (tự doanh chứng khoán) và gần 93 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự kiến vào 4/9.

Theo BCTC bán niên năm 2019, TVSC đạt 31,6 tỷ đồng doanh thu, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,88 tỷ đồng, tăng 15,8% so với 6 tháng đầu năm 2018.

Hiện tại, giá cổ phiếu TVB đang giao dịch ở mức 24.400 đồng/cp, tăng 51% so với thời điểm 10/7 nhưng chỉ tăng 0,8% so với cuối năm 2018.


NDH