Chứng khoán Thiên Việt chốt trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 15%

(BĐT) - HĐQT Công ty Chứng khoán Thiên Việt (Mã CK: TVS) vừa chốt phương án trả cổ tức tiền mặt năm 2017, với tỷ lệ 6%.

Đồng thời, HĐQT Công ty thông qua kế hoạch phát hành 9% cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và 1% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III hoặc quý IV năm nay.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 126,1 tỷ đồng, tăng 21,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 58,3 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2018, Công ty dự kiến hoàn thành 4 thương vụ tư vấn mua bán – sáp nhập với tổng giá trị 200 triệu USD, đem về doanh thu khoảng 56 tỷ đồng.

T.H