Chứng khoán Ngân hàng Đông Á bị xử phạt 125 triệu đồng

(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) 125 triệu đồng do công ty này cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định của pháp luật.

Theo Báo cáo tài chính của Công ty, 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần của Công ty đạt 18,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số cùng kỳ năm 2016 là 19,2 tỷ đồng.  Lợi nhuận sau thuế âm 0,27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2016 âm gần 13,5 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tại thời điểm cuối quý II/2017 là 318,8 tỷ đồng.

DAS có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới, tự doanh, lưu ký, và tư vấn đầu tư chứng khoán.  

Hoàng Việt