Chứng khoán IB dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

(BĐT) - HĐQT CP Chứng khoán IB vừa thông qua kế hoạch phát hành 2.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền nhưng được đảm bảo bởi tài sản. Với mệnh giá một trái phiếu 100 triệu đồng, tổng giá trị của đợt phát hành lên tới 200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với mức lãi suất dự kiến không vượt qua 12%/năm.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chứng khoán IB cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành trên được dùng tăng quy mô vốn cho các hoạt động tự doanh chứng khoán, cho vay giao dịch ký quỹ và các hoạt động khác của Công ty. Kết thúc năm 2018, Chứng khoán IB báo lãi ròng 216,5 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2017. Trong đó hoạt động tự doanh chứng khoán đóng góp chính cho lợi nhuận.       

Thế Anh