Chưa đăng ký tư cách nhà thầu theo quy định, Hoàng Hải - Quảng Ninh vẫn trúng thầu

(BĐT) - Theo thông tin mà Công ty TNHH MTV Khe Sim vừa công bố, Công ty CP Hoàng Hải - Quảng Ninh là nhà thầu được chọn thực hiện Gói thầu Khoan lỗ mìn, san gạt, bốc xúc, vận chuyển đất đá, xúc than, chế biến than năm 2017.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Gói thầu Khoan lỗ mìn, san gạt, bốc xúc, vận chuyển đất đá, xúc than, chế biến than năm 2017 thuộc Dự án Thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2017. Gói thầu có giá là 67,425 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thực hiện từ tháng 1 - 12/2017.

Giá trúng thầu của Công ty CP Hoàng Hải - Quảng Ninh là 67,224 tỷ đồng, giảm hơn 200 triệu đồng so với giá gói thầu.

Trước đó, trong năm 2016, Công ty CP Hoàng Hải - Quảng Ninh trúng 2 gói thầu của Công ty TNHH MTV Khe Sim: Gói thầu Chế biến, tuyển rửa tận thu than sạch từ nguồn đất đá lẫn than Ak>60% năm 2016 có giá trúng thầu 9,179 tỷ đồng và Gói thầu Khoan lỗ mìn, bốc xúc, vận chuyển đất đá, xúc than, chế biến than năm 2016 có giá trúng thầu 102,106 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua rà soát tư cách hợp lệ cho thấy, nhà thầu này chưa đăng ký tư cách nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 37 của Thông tư liên tịch số 07/2015/TT-BKHĐT-BTC, bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì không được tham dự đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Trần Nam