Chủ tịch DIG đã mua gần 2,7 triệu cổ phần

Cổ phiếu DIG giảm 26% giá trị trong khoảng thời gian Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn thực hiện giao dịch mua vào.
Chủ tịch DIG đã mua gần 2,7 triệu cổ phần

Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) thông báo đã mua được gần 2,7 triệu cổ phần trên tổng số 4 triệu cổ phần đăng ký mua trong khoảng thời gian giao dịch từ 4/6 đến 3/7.

Sau giao dịch, ông Tuấn nâng sở hữu từ 10,56 triệu cổ phần lên 13,26 triệu cổ phần, ứng tỷ lệ tăng từ 4,44% lên 5,57% vốn, trở thành cổ đông lớn.

Nguyên nhân không thực hiện số lượng đăng ký là giao dịch không khớp lệnh hết.

Trong khoảng thời gian ông Tuấn thực hiện giao dịch, cổ phiếu DIG đã giảm mạnh từ 20.900 đồng/cp về 15.450 đồng/cổ phần, giảm 26%. Tính đến phiên giao dịch 5/7, cổ phiếu DIG đã giảm về mức giá 13.750 đồng/cổ phần.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, DIG ghi nhận giá trị sản lượng đạt 1.450 tỷ đồng, thực hiện được 62,7% kế hoạch. Doanh thu đạt 817 tỷ đồng, thực hiện được 53% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 150 tỷ đồng, thực hiện được 43% kế hoạch.


NDH