Chỉ định nhà thầu thu thập dữ liệu đường bộ

(BĐT) - Nhà thầu trúng thầu Gói thầu RAM/NC1 Thu thập dữ liệu thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam vừa được công bố là Liên danh Trung tâm Kỹ thuật đường bộ - Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 - Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 - Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 - Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Ban Quản lý dự án 3 (Bộ Giao thông vận tải) - bên mời thầu, liên danh nêu trên được chỉ định thầu với giá 112,898 tỷ đồng (giá gói thầu là 4,964 triệu USD, tương đương 114,966 tỷ đồng).

Gói thầu này được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói trong 15 tháng.

Trước đó, Ngân hàng Thế giới – nhà tài trợ vốn đã có Thư không phản đối Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu.

Dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy, trong hơn 3 năm qua, các trung tâm kỹ thuật đường bộ được công bố trúng 28 gói thầu do Ban Quản lý dự án 3 mời thầu, trong đó đa phần là thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Nếu tính chung các gói thầu do các ban quản lý dự án của Bộ Giao thông vận tải làm bên mời thầu, số lượng gói thầu mà các trung tâm này được công bố trúng thầu lên tới con số 100. Gói thầu nêu trên là có quy mô lớn nhất.

          

Trần Nam