Chậm công bố thông tin, Golden Gate bị phạt 50 triệu đồng

(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) do báo cáo các tài liệu không đúng thời hạn quy định pháp luật
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bao gồm: Báo cáo thường niên năm 2015 và 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 và 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và 2017.

Theo báo cáo tài chính năm 2016, doanh thu của Golden Gate trong năm 2016 lên tới hơn 2.600 tỷ đồng, cao gấp 10 lần so với thời điểm năm 2010 - 2011. Tốc độ tăng trưởng doanh thu 2 năm 2015 và 2016 ở mức 40%.

                

Việt Nguyễn