Cao su Sông Bé kiếm hàng trăm tỷ nhờ thanh lý cây cao su

(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính năm 2017, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé báo lãi ròng hơn 223 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2016. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cũng tương tự như năm 2016, lợi nhuận của Công ty phần lớn đến từ hoạt động thanh lý cây cao su.

Cụ thể, trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty (bán mủ cao su và xây dựng) năm 2017 chỉ đạt 1,8 tỷ đồng thì hoạt động thanh lý cao su mang về tới hơn 310 tỷ đồng. Năm 2016, hoạt động này cũng mang về cho Công ty hơn 124 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính.      

Hoàng Việt