Cao su Đồng Phú hoàn thành 94% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

(BĐT) - Theo báo cáo sơ bộ 6 tháng đầu năm 2018, Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (Mã CK: DPR) ghi nhận mức doanh thu đạt 358 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 49% kế hoạch cả năm.

6 tháng đầu năm nay, sản lượng cao su của Công ty đạt 4.657 tấn, thực hiện được 28% kế hoạch. Trong đó, sản lượng khai thác là 3.986 tấn, thu mua 670 tấn. Bên cạnh đó, sản lượng cao su xuất khẩu của Công ty là 1.918 tấn và sản lượng cao su tồn kho cuối kì là 1.388 tấn.

Giá bán cao su bình quần của Công ty 6 tháng đầu năm đạt 35,6 triệu đồng/tấn, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế nửa đầu năm 2018, Công ty đạt 178 tỷ đồng lợi nhuận gộp, thực hiện 93,8% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, mảng sản xuất kinh doanh chỉ đạt 14 tỷ đồng, chiếm 8% tổng lợi nhuận.

T.H