Cao su Đồng Phú chốt trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

(BĐT) - Ngày 8/8 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Cao su Đồng Phú (Mã: DRP) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 30/8.

Theo báo cáo tài chính quý II/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 109,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng do chi phí tài chính, chi phí bán hàng giảm mạnh trong khi thu nhập khác tăng cao.

Lỹ kế nửa đầu năm 2018, Công ty đạt 333,4 tỷ đồng doanh thu và 154,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 5% và 19% so với cùng kỳ năm trước.

T.H