Cao su Đồng Phú chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

Công ty cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng trong tháng 12 và thời gian thanh toán dự kiến trong quý I/2020.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 215 tỷ đồng để trả cổ tức 2019. Năm trước, DPR cũng chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%.

Công ty cho biết doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ trong 10 tháng đạt 577 tỷ đồng, giảm 15% (trong đó doanh thu mủ cao su là 399 tỷ đồng). Công ty ước lợi nhuận trước thuế hơn 159 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 69% kế hoạch năm (trong đó lợi nhuận gộp từ cao su chỉ đạt hơn 13 tỷ đồng).

Đồng Phú cũng thống nhất giao ban điều hành trình Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam phương án cơ cấu giá mua lại cổ phần của cổ đông khác tại CTCP Cao su Đồng Phú Đăk Nông trên cơ sở ý kiến của người đại diện vốn tại công ty Đăk Nông.

Tính đến 30/9, Cao su Đồng Phú có 4 công ty con được hợp nhất trong báo cáo tài chính. Trong đó, công ty năm 88,41% tại Đồng Phú Đăk Nông - công ty hoạt động chính là trồng, khai thác và chế biến các sản phẩm từ cao su. Đồng Phú Đăk Nông có các giao dịch bán mủ cao su, gia công mủ cao su với DPR với giá trị 14,5 tỷ đồng trong 9 tháng.


NDH