Camimex Group điều chỉnh giảm chỉ tiêu kinh doanh 2019

(BĐT) - Hội đồng quản trị Công ty CP Camimex Group vừa thông qua Nghị quyết về việc trình Đại hội đồng cổ đông để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, doanh thu thuần được điều chỉnh giảm 64% so với kế hoạch cũ xuống còn 940 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế cũng điều chỉnh giảm hơn một nửa xuống lần lượt 100 tỷ đồng và 90 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2019, Camimex Group đạt gần 769 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 4% so cùng kỳ 2018. Lãi ròng đạt gần 76 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Thế Anh