Bột Giặt Lix: Lợi nhuận ròng giảm 6% trong năm 2017

(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính Quý IV/2017, CTCP Bột Giặt Lix (Mã CK: LIX) ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 548 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, lãi gộp của Công ty giảm nhẹ xuống đạt 99 tỷ đồng do giá vốn hàng bán tăng cao.

Chi phí bán hàng trong kỳ đạt hơn 35 tỷ đồng, giảm 11%; trong khi chi phí quản lý tăng gấp đôi, đạt 20 tỷ đồng. Do đó, lãi ròng của Công ty trong Quý IV/2017 chỉ đạt gần 34 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2017, Công ty đạt mức doanh thu thuần là 2.117 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016 và vượt 6% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận ròng đạt 147,7 tỷ đồng, giảm 6% và chỉ đạt 78% kế hoạch đã đề ra.

Tính đến cuối năm 2017, Công ty có 777 tỷ đồng tài sản, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn là gần 398 tỷ đồng và tài sản dài hạn là hơn 379 tỷ đồng. 

Hoàng Hải