Bộ Xây dựng muốn bán hết 118 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 17/11

(BĐT) - Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng – DIC Corp (Mã CK: DIG) vừa công bố thông tin về quyết định thoái vốn của Bộ Xây dựng tại DIG.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ thoái toàn bộ 49,65% vốn sở hữu, tương đương 118,26 triệu cổ phiếu DIG với mục đích thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 17/11 đến 16/12/2017 theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh.

Về tình hình hoạt động, trong quý III/2017 DIG ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 285,73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 33,85 tỷ đồng, giảm lần lượt 16% và 15% so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 9 tháng năm 2017, DIG đạt mức doanh thu thuần là 871,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43,17 tỷ đồng.

 

Hoàng Hải