Bổ nhiệm Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển DNNVV

(BĐT) - Lễ trao Quyết định Bổ nhiệm cho Chủ tịch và 2 thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chiều ngày 2/7, tại Hà Nội nhằm kiện toàn hoạt động của Quỹ theo Nghị định số 39/2019/NĐ-CP.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng trao Quyết định bổ nhiệm cho các nhân sự của Quỹ (ảnh: Thành Lộc)
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng trao Quyết định bổ nhiệm cho các nhân sự của Quỹ (ảnh: Thành Lộc)

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ đối với bà Hoàng Thị Hồng hiện là đang là Giám đốc Quỹ, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/7/2019.

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng thành viên Quỹ đối với ông Nguyễn Văn Thắng và ông Phan Thanh Hà hiện đang là các Phó giám đốc Quỹ.

Theo Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ 1/7/2019, Quỹ sẽ hoạt động theo mô hình công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 2.000 tỷ đồng. 

Quỹ thực hiện chức năng cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và tiếp nhận, quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhận để hỗ trợ DNNVV.

Quỹ thực hiện cho vay dưới hai hình thức: Cho vay trực tiếp là Quỹ trực tiếp cho vay đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có nhu cầu vay vốn và Cho vay gián tiếp là Quỹ thực hiện cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại. Ngoài chức năng cho vay đối với DNNVV, Quỹ còn tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhận để hỗ trợ DNNVV.

Việt Anh