Bộ Công Thương dự thu hơn 2.900 tỷ đồng cổ tức từ Petrolimex

(BĐT) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sẽ xin ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 3.000 đồng.
Bộ Công Thương dự thu hơn 2.900 tỷ đồng cổ tức từ Petrolimex

Trong tài liệu trình các cổ đông, Petrolimex dự kiến sẽ dùng hết toàn bộ lợi nhuận là 3.476,4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, bằng đúng con số lợi nhuận còn lại của năm 2017 sau khi trích các quỹ khen thưởng. Nếu được thông qua, Bộ Công Thương - đại diện vốn nhà nước sẽ nhận được 2.945 tỷ đồng cổ tức. Cổ đông ngoại là JX Nippon sẽ nhận được 310 tỷ đồng và cổ đông khác nhận được 220,7 tỷ đồng.

Minh Tuấn