Bình Dương: Thông quan 3.095 container phế liệu tồn đọng

(BĐT) - Chi cục Hải quan cảng tổng hợp Bình Dương thuộc Cục Hải quan Bình Dương cho biết, từ ngày 1/2/2019 đến ngày 4/3/2019, đơn vị đã làm thủ tục hải quan thông quan cho 3.095 container phế liệu tồn đọng tại cảng tổng hợp Bình Dương.   
Chỉ còn 2 containter phế liệu tồn đọng quá 90 ngày tại Chi cục Hải quan cảng tổng hợp Bình Dương. Ảnh minh họa: Internet
Chỉ còn 2 containter phế liệu tồn đọng quá 90 ngày tại Chi cục Hải quan cảng tổng hợp Bình Dương. Ảnh minh họa: Internet

Toàn bộ số container phế liệu nêu trên chủ yếu là phế liệu giấy thuộc 228 tờ khai của 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương có 1.780 container thuộc 100 tờ khai, Công ty TNHH Giấy Kraft Vina có 1.158 container thuộc 106 tờ khai và 157 container thuộc 22 tờ khai của 5 doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp này đều có nhà máy sản xuất tại Bình Dương. 

Chi cục Hải quan cảng tổng hợp Bình Dương cho biết, hiện tại đơn vị chỉ còn lại 2 container phế liệu tồn đọng quá 90 ngày. Trong tuần này, đơn vị sẽ xử lý xong các container phế liệu tồn đọng từ 60 đến 90 ngày.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra, thông quan phế liệu giấy nhập khẩu theo Thông tư 08 và 09 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương hướng dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất giấy trên địa bàn tỉnh thực hiện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu và sử dụng giấy phế liệu của các doanh nghiệp.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương sẽ không cần thực hiện kiểm tra thực tế container phế liệu 100% bằng mắt thường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mà dựa trên chứng thư giám định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát và ra thông báo kết quả kiểm tra. Căn cứ trên kết luận của ngành tài nguyên và môi trường, Cục Hải quan Bình Dương sẽ thực hiện thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Điều này giúp các doanh nghiệp thông quan hàng hóa phế liệu được nhanh chóng hơn.

Xuân Yến