BIDV chi trả cổ tức năm 2017, 2018 bằng tiền mặt

(BĐT) - Ngày 25/10/2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin BIDV chi trả cổ tức năm 2017, 2018.
Tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt hai năm 2017 và 2018 là 14%/cổ phiếu
Tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt hai năm 2017 và 2018 là 14%/cổ phiếu

Theo đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng), tỷ lệ chi trả năm 2018 là 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng). Tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt hai năm 2017 và 2018 là 14%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông là 08/11/2019, ngày thanh toán là 12/12/2019.

Trên thị trường chứng khoán, mã cổ phiếu BIDV (BID) đang có xu hướng tăng đều. Chốt phiên giao dịch ngày 25/10, thị giá dừng ở mức 40.200 đồng/cổ phiếu. Tính chung từ đầu quý 3 đến nay, BID đã tăng giá hơn 28%. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 137.774 tỷ đồng.

Vũ Đức