Bệnh viện Giao thông vận tải lỗ ròng 22,29 tỷ đồng trong 9 tháng 2018

(BĐT) - Công ty CP Bệnh viện giao thông vận tải (GTVT) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018 với kết quả kinh doanh khá bi đát.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh viện GTVT là đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên của Bộ GTVT được thí điểm chuyển đổi sang công ty cổ phần với mức vốn điều lệ 168 tỷ đồng trong đó cổ đông chiến lược là Công ty CP Tập đoàn T&T sở hữu 51,43% và Bộ GTVT sở hữu 32,73%. Sau gần 3 năm hoạt động theo mô hình mới, kết quả kinh doanh của Công ty rất èo uột: năm 2016 lỗ 26,6 tỷ đồng; năm 2017 lỗ 32 tỷ đồng.

9 tháng năm 2018, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty chỉ đạt 134,34 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp quá mỏng, chỉ 4,6%, tương đương với 6,28 tỷ đồng, không đủ bù đắp được chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. Kết thúc 9 tháng năm 2018, Công ty ghi nhận mức lỗ 22,29 tỷ đồng, nâng mức lỗ lũy kế chưa phân phối lên 80,11 tỷ đồng. Như vậy sau gần 3 năm chuyển đổi mô hình hoạt động, Công ty đã thua lỗ hơn 40% vốn điều lệ.

Nợ ngắn hạn cuối quý III/2018 của Bệnh viện GTVT là 259,67 tỷ đồng, vượt quá tài sản ngắn hạn đến 182,49 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ ngắn hạn lớn nhất của Công ty là phần chênh lệch giá trị thực tế vốn nhà nước (223,45 tỷ đồng) mà Công ty có nghĩa vụ phải chi trả.

Anh Ngọc