Bệnh viện Bạch Mai đấu thầu thuốc: 32 nhà thầu trúng với tổng giá hơn 136 tỷ đồng

(BĐT) - Bệnh viện Bạch Mai vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 3 gói thầu cung cấp thuốc lần 10 năm 2018 theo hình thức mua sắm trực tiếp sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
Bệnh viện Bạch Mai vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 3 gói thầu cung cấp thuốc lần 10 năm 2018. Ảnh minh họa: Internet
Bệnh viện Bạch Mai vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 3 gói thầu cung cấp thuốc lần 10 năm 2018. Ảnh minh họa: Internet

Tổng giá trúng thầu là 136,141 tỷ đồng với 32 nhà thầu trúng thầu cung cấp 132 danh mục thuốc. Trong đó, có 29 nhà thầu trúng thầu cung cấp 72 danh mục thuốc thuộc Gói thầu số 1 Thuốc theo tên generic với giá trúng thầu là 60,506 tỷ đồng (từ nhóm 1 đến nhóm 5); 6 nhà thầu trúng thầu cung cấp 52 danh mục thuốc thuộc Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị, với giá trúng thầu là 73,43 tỷ đồng; 2 nhà thầu trúng thầu cung cấp 2 danh mục thuốc thuộc Gói thầu số 3 Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với giá trúng thầu là 2,204 tỷ đồng.

Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có 5 danh mục thuốc thuộc Gói thầu số 1 (giá kế hoạch là 887,022 triệu đồng) không có nhà thầu nào được xét trúng thầu, vì các lý do như: không có nhà thầu báo giá, nhà thầu chào thầu vượt giá kế hoạch và không đồng ý thương thảo giảm giá.

Trong số các nhà thầu trúng thầu cung cấp thuốc bằng hình thức mua sắm trực tiếp cho Bệnh viện Bạch Mai lần này, Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2 trúng gần 56 tỷ đồng tại danh mục thuốc theo tên generic, 6,076 tỷ đồng tại danh mục thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị; Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị y tế Life trúng thầu 7,182 tỷ đồng tại danh mục thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị; Công ty CP O2 Việt Nam trúng thầu 7,466 tỷ đồng tại danh mục thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị; Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 trúng thầu 6,493 tỷ đồng tại danh mục thuốc Biệt dược hoặc tương đương điều trị...

Minh Thông