Bến xe Miền Tây tiếp tục chi đậm trả cổ tức năm 2018

(BĐT) - Công ty CP Bến xe Miền Tây vừa thông báo về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 200%, nghĩa là một cổ phiếu được nhận 20 nghìn đồng, ngày thanh toán dự kiến vào 25/10/2019. Với 2,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bến xe Miền Tây sẽ phải chi ra 50 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước đó vào tháng 6/2019, Bến xe Miền Tây đã thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 200%. Như vậy, công ty này chi trả cổ tức năm 2018 với tổng tỷ lệ đến 400%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, Bến xe Miền Tây ghi nhận 68 tỷ đồng doanh thu và gần 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gần như không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước.

 

Hoàng Việt