Bạn chờ đợi điều gì vào ngày thứ 4?

Theo các nghiên cứu tâm lý, thứ 4 là thời điểm tinh thần xuống thấp nhất, bởi mọi người ở xa ngày nghỉ cuối tuần nhất và cũng bắt đầu trì trệ công việc...