Bán 2 công ty con, KSH dự thu về 106,5 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH (mã chứng khoán KSH) vừa thông qua việc chuyển nhượng số vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên và Công ty CP Đầu tư Tài nguyên Sa Pa. Với giá bán bằng với mệnh giá 10.000 đồng/CP, KSH dự thu về hơn 36,5 tỷ đồng từ bán vốn Tam Nguyên và 70 tỷ đồng từ bán vốn Tài nguyên Sa Pa.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tại thời điểm cuối quý III/2018, tổng tài sản KSH đạt 640,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, số dư tiền chỉ còn khoảng 0,5 tỷ đồng, còn khoản phải thu ngắn hạn đạt 355 tỷ đồng. Cổ phiếu KSH bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 27/9/2018. Hiện tại, cổ phiếu KSH đang được giao dịch quanh mức 1.500 đồng/CP.

Thế Anh