Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch hỗ trợ DN khởi nghiệp

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 
Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch hỗ trợ DN khởi nghiệp

Kế hoạch hỗ trợ với mục tiêu thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình phát triển DN.

Theo Kế hoạch, giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh sẽ hỗ trợ phát triển ít nhất 200 dự án và 50 DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.    

Trần Tuyết