Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

(BĐT) - Theo Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 14/12/2018, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI đã thông qua chủ trương Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện: là DNNVV thành lập ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định; đồng thời có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hỗ trợ 2 mức 100% và 50% (giá trị hợp đồng và chi phí) đối với các hoạt động liên quan đến tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng.

Cùng với đó, các hoạt động thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới; ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa; sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung cũng sẽ được hỗ trợ với 2 mức như trên.   

Trần Kiên