Bà Đặng Huỳnh Ức My đã nắm 13% vốn SBT

Bà My đã mua xong 12 triệu cổ phiếu SBT.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HoSE: SBT) thông báo mua xong 12 triệu cổ phiếu SBT theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Giao dịch thành công giúp bà My nâng sở hữu tại SBT lên 64,5 triệu cp, chiếm tỷ lệ 13,02%. Thời gian thực hiện giao dịch trong khoảng 24-28/12/2018.

Cổ phiếu SBT trong giai đoạn trên giao dịch quanh vùng giá trên 20.000 đồng/cp, tạm tính theo mức giá này, bà My phải chi ra vào khoảng 240 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Thành Thành Công trong thời gian từ 16/11 đến 14/12 cũng mua xong 35 triệu cp SBT trong tổng số 45 triệu cổ phiếu đăng ký, qua đó nâng sở hữu lên 158,5 triệu cp, tương đương chiếm 32% số cổ phần đang lưu hành. Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu của bà My và Đầu tư Thành Thành Công (bà My làm Chủ tịch) đạt trên 45% vốn SBT.

Trước đó tại Đại hội cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, SBT đã thông qua việc bà Đặng Huỳnh Ức My và người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu công ty để nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 55% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thời gian nhận chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nội dung được thông qua.


NDH