ART sắp tăng vốn điều lệ lên gần 1.500 tỷ đồng

Ngày 5/7/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (ART).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, ART sẽ được thực hiện phát hành 108,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:3,5 và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

Mức giá phát hành cho cổ đông hiệu hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ART ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu ART đang giao dịch ở mức giá 8.900 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng là 20/7/2018 và thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 27/7/2018 đến ngày 15/8/2018. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/7/2018 đến 20/8/2018.

Lần tăng vốn này của ART nhằm đáp ứng điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, đón đầu các nghiệp vụ kinh doanh mới cũng như nâng cao năng lực tài chính để cung cấp các sản phẩm, tiện tích giao dịch, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ.


ĐTCK