Áp dụng thu điều tiết sản phẩm xăng của Lọc hóa dầu Bình Sơn

(BĐT) - Chính phủ áp dụng thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước do Công ty TNHH NN MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước (bao gồm cả tiêu dùng nội bộ). 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty TNHH NN MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn mới ban hành.

Công ty Bình Sơn có trách nhiệm kê khai, nộp khoản thu điều tiết hàng tháng vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Hàng năm, quyết toán thu, nộp ngân sách khoản thu điều tiết với cơ quan thuế theo thời hạn quyết toán thuế TNDN. Khoản thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Tỷ lệ thu điều tiết là 10% đối với sản phẩm xăng.

Thời gian áp dụng thu điều tiết đối với sản phẩm xăng của Công ty Bình Sơn tính từ ngày 3/9/2016 - 31/12/2016.       

Trung Hiếu