An Gia Phát trúng gói thầu hơn 139 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Xây dựng công trình An Gia Phát vừa được Tổng công ty Khoáng sản TKV CTCP lựa chọn là nhà thầu trúng thầu Gói thầu Thuê xúc bốc và vận chuyển đất đá/quặng tại mỏ đồng Sin Quyền năm 2018. Đây là lần đầu tiên An Gia Phát trúng thầu tại chủ đầu tư này.

Gói thầu nêu trên sử dụng nguồn vốn từ chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Khoáng sản – TKV. Giá gói thầu là 139,497 tỷ đồng, giá trúng thầu là 139,41 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 87 triệu đồng. Thông tin thêm về Gói thầu, một cán bộ phụ trách công tác đấu thầu của Tổng công ty Khoáng sản TKV CTCP cho biết, trong quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi lần 1, giá dự thầu của các nhà thầu đều chào vượt giá dự toán hàng chục tỷ đồng nhưng thương thảo không thành công. Sau khi hủy thầu, Chủ đầu tư đã điều chỉnh lại giá dự toán cho phù hợp với thực tế.

Thông tin về các nhà thầu tham dự thầu, vị cán bộ nêu trên cho biết, có 4 nhà thầu tham gia đấu thầu đợt 2. Ngoại trừ An Gia Phát, 3 nhà thầu còn lại bị loại, trong đó, một nhà thầu không đảm bảo về năng lực kinh nghiệm (không có hợp đồng tương tự), một nhà thầu không đảm bảo về thiết bị thi công, và một nhà thầu không có biện pháp thi công phù hợp.

Công ty CP Xây dựng công trình An Gia Phát có địa chỉ tại tòa nhà Vinamill, số 4 Đại lộ V.I. Lê Nin, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, với số vốn điều lệ là 3 tỷ đồng và 158 nhân viên.

Lê Xuân