AME (Áo) trúng gói thầu 8 triệu USD lắp đặt thiết bị y tế tại Sơn La

(BĐT) - AME International GmbH (Áo) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa ký kết hợp đồng thực hiện Gói thầu số 01 Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế và dịch vụ kèm theo thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá gói thầu là 193,872 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 8 triệu USD (khoảng 184 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày.

Trước đó, có 3 nhà thầu của Áo tham gia đấu thầu hạn chế, bao gồm: AME International GmbH; DLOUHY GmbH và Braincon GmbH Co KG. Tuy nhiên, 2 nhà thầu DLOUHY GmbH và Braincon GmbH Co KG bị loại ở bước sơ tuyển.

Dự án Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La có tổng mức đầu tư là 223,872 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay ưu đãi ODA của Chính phủ Áo là 8 triệu Euro (tương đương 193,872 tỷ đồng); vốn đối ứng sử dụng từ nguồn bổ sung cân đối ngân sách Tỉnh là 1.237.930 Euro (tương đương 30 tỷ đồng).

 

Ngọc Minh