Agribank thu hồi tài sản bảo đảm của 4 doanh nghiệp

(BĐT) - Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk vừa thông báo thu giữ hàng loạt tài sản bảo đảm cho các khoản vay của 4 doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinh Lộc, Công ty TNHH Dịch vụ Thế Sơn, Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Minh Nguyệt và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đại Hải.

Theo Agribank - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk, các khách hàng nêu trên đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm, do đó Ngân hàng buộc phải tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật.    

Trần Tuyết