Agribank dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu

(BĐT) - Agribank vừa thông báo phát hành 5 triệu trái phiếu ra công chúng với quy mô 5.000 tỷ đồng. Ngày phát hành dự kiến là 24/9/2019. Đây là trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với lãi suất kỳ tính lãi thứ nhất là 8,1%/năm và được thả nổi cho các kỳ sau. Mục đích của lần phát hành này là tăng nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế, đồng thời tăng vốn cấp 2 đảm bảo các tỷ lệ an toàn cho Ngân hàng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 đã được soát xét, lợi nhuận sau thuế của Agribank đạt 6.238 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với kỳ trước. Tổng nợ phải trả đến thời điểm cuối tháng 6 của Agribank đạt 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi của khách hàng là 1,17 triệu tỷ đồng.

 

Hoàng Việt