ACV đặt mục tiêu doanh thu năm 2016 là 12.300 tỷ đồng

(BĐT) - Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), năm 2015, tổng doanh thu tăng 27,64% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế tăng 24,01%; nộp ngân sách trên 2.247 tỷ đồng, tăng 23,94%. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sản lượng hành khách thông qua 22 cảng do Tổng công ty quản lý đạt 63.123.510 lượt hành khách, vượt 17% so với kế hoạch và tăng 24,2% so với năm 2014. Sản lượng hàng hoá - bưu kiện thông qua cảng của ACV năm 2015 đạt 973.385 tấn, vượt 7,8% so với kế hoạch và tăng 11,9% so với năm 2014; sản lượng cất hạ cánh đạt 448.520 lượt/chuyến, vượt 13,7% so với kế hoạch và tăng 20,8% so với năm trước.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm qua, ACV đặt mục tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2016 đạt 12.300 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 4,03 % so với năm 2015. Sản lượng hành khách phấn đấu đạt 73.455.270 khách; sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt 1.090.191 tấn; phục vụ hạ cất cánh đạt 515.797 lần/chuyến.

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa ngày càng gia tăng, theo ACV, nhiệm vụ của năm 2016 là không ngừng nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng đồng bộ tại các CHK theo hướng hiện đại hóa; tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình theo thiết kế.

Trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016, ACV xác định sẽ tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Trong giai doạn 2011 - 2015, Tổng công ty đã tiến hành cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp, thoái vốn tại một số công ty con và công ty liên kết, xã hội hóa thu hút vốn đầu tư để phát triển hạ tầng hàng không. Trong tháng 12/2015, ACV đã đấu giá thành công hơn 77.804 cổ phần, thu về hơn 116 tỷ đồng. Từ ngày 1/4/2016, các mô hình mới - công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động, do đó, Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa để phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh bền vững và có lãi.

Thanh Tú

Tin liên quan