ACV đã miễn nhiệm Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng của ACV từ nhiệm kể từ 1/8.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ACV đối với ông Lê Mạnh Hùng để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/8/2018.

Ông Lê Mạnh Hùng có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến công việc đã đảm nhiệm theo quy định.

Đồng thời, ACV cũng giao ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ Người đại diện theo pháp luật của tổng công ty kể từ 1/8 cho đến khi ACV bổ nhiệm Tổng giám đốc mới theo quy định.

Trước đó vào 24/7, ACV cũng đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Lê Mạnh Hùng để nghỉ hưu theo chế độ.

Tổng công ty sau đó đã bầu bổ sung ông Vũ Thế Phiệt làm Thành viên HĐQT thay thế. Hiện ông Phiệt là Phó tổng giám đốc của ACV, ngoài ra ông còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam.

Liên quan đến ông Hùng, bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu đơn vị chức năng làm rõ việc Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng ký quyết định bổ nhiệm 104 cán bộ, nhân sự trước khi về hưu và sẽ có kết luận thanh tra trong thời gian tới. Trong khi đó, ACV khẳng định việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Hùng không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của tổng công ty.


NDH