ACV: 3 Phó tổng giám đốc cùng lúc “rời ghế”

ACV vừa công bố các quyết định liên quan đến công tác nhân sự cấp cao. Theo đó, có tới 3 Phó Tổng giám đốc của ACV cùng lúc thôi nhiệm là ông Đào Việt Dũng, bà Lê Thị Diệu Thuý và ông Lê Xuân Tùng bắt đầu từ 1/9/2019 tới.
Trong cùng 1 ngày, 3 Phó Tổng giám đốc của ACV rời "ghế"
Trong cùng 1 ngày, 3 Phó Tổng giám đốc của ACV rời "ghế"

Trong đó, ông Đào Việt Dũng là người đại diện cho hơn 201 triệu cổ phần ACV của Bộ Giao thông Vận tải nắm giữ tại doanh nghiệp. Cá nhân ông Dũng sở hữu 3.800 cổ phiếu ACV.

Các cá nhân này đều được bầu vào vị trí Phó Tổng giám đốc ACV từ năm 2016: Ông Đào Việt Dũng và ông ông Lê Xuân Tùng giữ chức Phó Tổng giám đốc từ tháng 4/2016 còn bà Lê Thị Diệu Thuý giữ chức này từ tháng 7/2016.

ACV vừa kết thúc kỳ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 với kết quả khá ấn tượng với doanh thu tăng 12% đạt 8.909 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 4.563 tỷ đồng, hoành thành 55,7% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế tăng 20% so với cùng kỳ lên 3.703 tỷ đồng, trong đó lãi ròng thuộc về công ty mẹ là 3.696 tỷ đồng.


Dân trí