ACB có hai quỹ ngoại là cổ đông lớn

Hai quỹ ngoại thuộc sở hữu của Alp Asia Finance đã sở hữu hơn 102 triệu cổ phiếu, tương đương 9,95% vốn tại ACB.

Hai quỹ Whistler Investments Limited và Sather Gate Investments Limited đều thuộc sở hữu của công ty mẹ Alp Asia Finance (Vietnam) Limited vừa thông báo đã cùng nhau sở hữu trên 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB).

Theo đó, mỗi quỹ ngoại này hiện sở hữu hơn 51,1 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 4,97% vốn. Như vậy, thông qua hai quỹ trên, Alp Asia Finance Vietnam Limited sở hữu hơn 102 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 9,95% vốn. Nhóm này trở thành cổ đông lớn của ACB từ 7/5.

Số cổ phiếu ACB mà nhóm cổ đông thuộc Alp Asia Finance Vietnam Limited được chuyển nhương từ đợt Ngân hàng Standard Chartered rút hết vốn tại ACB hồi đầu năm. Ngoài ra, 3 quỹ ngoại khác, bao gồm là Estes Investments Limited, Boardwalk South Limite, Estes Investmnets Limited mua 38,5 triệu, 154.100 và 12,7 triệu cổ phiếu ACB cùng đợt này.

Hồi đầu tháng 3, Dragon Capital Markets Limited cũng bán toàn bộ hơn 6,9 triệu cổ phiếu ACB. Ngay sau đó, Dragon Financial Holdings Limited đã mua lại toàn bộ số này qua đó nâng lượng nắm giữ lên gần 70 triệu cổ phần, tương đương hơn 7% vốn tại ACB.

ACB đạt lợi nhuận trước thuế 1.490 tỷ đồng trong quý đầu tiên năm nay, tăng 151% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ tín dụng của nhà băng này tăng 13.000 tỷ đồng, tương đương hơn 6,6% so với quý I/2017.


Vnexpress