AAM lãi trước thuế 10,5 tỷ sau 9 tháng, gấp đôi kế hoạch năm

AAM cũng có kế hoạch mua tiếp cổ phiếu quỹ.
AAM lãi trước thuế 10,5 tỷ sau 9 tháng, gấp đôi kế hoạch năm

Công ty cổ phần Thủy sản Mekong (HOSE: AAM) ước kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 với lợi nhuận trước thuế 10,5 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch năm đặt ra 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sản lượng 9 tháng của AAM đạt 2.527 tấn, thực hiện 50,5% kế hoạch năm. Doanh thu theo đó thu về 169 tỷ đồng, đạt 76,8% kế hoạch.

Ngoài ra, Thủy sản Mekong cũng lên kế hoạch đăng ký mua lại 2,4 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian 20/10-19/11 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước đó, tại cuộc họp Đại hội thường niên hồi tháng 3, các cổ đông của AAM đã thống nhất việc tiêu hủy cổ phiếu quỹ. Đến 14/5, công ty báo cáo giảm vốn điều lệ từ 126,4 tỷ xuống 99,4 tỷ đồng, tức tiêu hủy hơn 2,7 triệu cp.

Với việc giảm vốn điều lệ xuống dưới 120 tỷ đồng, Sở GDCK TPHCM (HOSE) đã ra quyết định đưa cổ phiếu AAM vào diện cảnh báo từ 31/8. Đồng thời, HOSE cũng lưu ý AAM về khả năng hủy niêm yết bắt buộc nếu trong vòng 1 năm công ty không khắc phục vấn đề về vốn điều lệ giảm xuống dưới 120 tỷ đồng trên BCTC soát xét 2019.


NDH