AAA tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 15%

(BĐT) - Công ty cổ phần Nhựa & Môi trường Xanh An Phát (Mã CK: AAA) đã thông qua nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng chi cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phần.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thời gian chi trả là ngày 20/3/2018, ước tính Công ty sẽ cần chi khoảng 125,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 2.644 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 80% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 158 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước, đạt 73% kế hoạch năm.

Năm 2018, Công ty đặt chỉ tiêu sản lượng hợp nhất là 140.000 tấn, tăng 45,8% so với kế hoạch năm 2017. Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất lần lượt ước đạt 5.500 tỷ đồng và 330 tỷ đồng, tăng 67% và 50% so với kế hoạch năm 2017.

Hoàng Hải