99,77% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

(BĐT) - Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết ngày 23/6/2017, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% các chi cục thuế trực thuộc; với 595.343 doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,77% trên tổng số 596.713 DN đang hoạt động trên cả nước; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là trên 41,4 triệu hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với 45 ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Tính đến hết ngày 23/6/2017, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 587.463 DN trên tổng số 596.713 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,45%. Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 577.488 DN, chiếm tỷ lệ 96,78% trên tổng số DN đang hoạt động, với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước từ 01/01/2017 đến nay là 254.100 tỷ đồng với 1.528.121 giao dịch nộp thuế điện tử.                

Nguyệt Minh