9 tháng Viettel Construction hoàn thành 103% kế hoạch doanh thu

(BĐT) - Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2017. Theo đó, doanh thu quý III đạt 910 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2016. 

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 18 tỷ đồng, giảm 21% so với quý III/2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Viettel Construction đạt 66 tỷ đồng, giảm 7% so với 9 tháng 2016.

Một điểm đáng chú ý trong hoạt động của Viettel Construction là Công ty này đang dần chuyển dịch lĩnh vực kinh doanh chính từ mảng xây lắp công trình viễn thông sang mảng dịch vụ vận hành, khai thác.

Điều này cũng thể hiện rõ trong cơ cấu doanh thu của Công ty trong quý III/2017. Doanh thu dịch vụ vận hành khai thác nhà trạm quý III/2017 đạt 689 tỷ đồng, gấp 172 lần quý III/2016, chiếm 75% tổng doanh thu quý III. Trong khi đó, doanh thu hoạt động xây lắp đạt 170 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với quý III/2016, chiếm 18% tổng doanh thu. 

Theo một nguồn tin từ Viettel Construction, lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu của Viettel Construction đạt 2.115 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 88,8 tỷ đồng bằng 63% kế hoạch năm. Doanh thu Viettel Construction tăng mạnh so với cùng kỳ là do từ tháng 4/2017, Viettel Construction triển khai dịch vụ mới, vận hành khai thác mạng lưới viễn thông (VHKT). Đây là dịch vụ mới Viettel Construction triển khai lần đầu tiên và vẫn đang trong thời gian tối ưu tạo tiền đề cho các năm tiếp theo, do đó lợi nhuận chưa cao. Tuy nhiên, việc này không ảnh hướng đến kế hoạch hoàn thành lợi nhuận cả năm của Viettel Construction.

Theo Viettel Construction, với ngành kinh doanh mới, do phần lớn phụ thuộc vào nhân công mà tỷ suất lợi nhuận từ đó sẽ không cao nên lợi nhuận năm 2017 sẽ chưa tăng mạnh. Thêm vào đó, hoạt động kinh doanh mới vừa vận hành nên cần có điều chỉnh.

Theo dự kiến, từ năm 2018, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của mảng kinh doanh mới có thể đạt mức 3% (hiện tại là khoảng 2%). Để đạt kết quả này, Viettel Construction sẽ tăng cường ứng dụng CNTT và tự động hoá trong công việc, đồng thời tối ưu hóa các quy trình, công việc để nâng cao hiệu quả. 

Thế Anh