9 tháng năm 2019, doanh thu thuần của Hoa Sen giảm 26%, còn 6.350 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV niên độ từ 1/10/2018 đến 30/9/2019. Doanh thu thuần giảm 26%, còn 6.350 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm 50%, doanh thu bán hàng hóa chiếm 49,6%. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 15%, lên 831 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 13%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Hoa Sen tiếp tục cắt giảm chi phí. Chi phí bán hàng giảm 16%, còn 411 tỷ đồng chủ yếu nhờ giảm chi phí xuất khẩu. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10% còn 137 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 43%, do giảm hàng tồn kho và dư nợ vay ngân hàng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 87% do không có lãi từ hoạt động đầu tư.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 84 tỷ đồng so với khoản lỗ 102 tỷ đồng cùng kỳ. Công ty thực hiện tái cấu trúc hệ thống phân phối, gom tất cả các chi nhánh về còn một chi nhánh/tỉnh, bán dần các cửa hàng, đồng thời, giảm vay nợ và hàng tồn kho.

9 tháng năm 2019, doanh thu thuần của Hoa Sen giảm 26%, còn 6.350 tỷ đồng - ảnh 1
Nguồn: Báo cáo tài chính HSG
Trong niên độ 2018-2019, Hoa Sen đánh giá thị trường không nhiều tích cực, xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên kịch bản giá nguyên liệu thép cán nóng (HRC) là 470 USD/tấn. Kế hoạch được thông qua là 31.500 tỷ đồng doanh thu, giảm 8% so với niên độ trước và mục tiêu 500 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Hết niên độ tài chính, công ty ghi nhận doanh thu đạt 28.035 tỷ đồng, giảm 19%. Lợi nhuận sau thuế là 361 tỷ đồng, giảm 12%. Công ty hoàn thành 89% kế hoạch doanh thu và 72% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản công ty là 17.105 tỷ đồng, giảm 20%, chủ yếu ở tài sản cố định (8.642 tỷ đồng). Nợ phải trả là 11.637 tỷ đồng, giảm 32% so với đầu kỳ nhưng vẫn chiếm 72% nguồn vốn do các khoản vay nợ ngắn hạn từ ngân hàng và các công ty cho thuê tài chính. Trong đó, công ty có tới 14 khoản vay đến hạn trả, giá trị 722 tỷ đồng.


NDH