9 tháng năm 2018, MCP hoàn thành 40% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

(BĐT) - Trong quý III/2018, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu (mã chứng khoán: MCP) ghi nhận doanh thu đạt 77,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1,8 tỷ đồng; giảm lần lượt 5,7% và 64% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt 241,7 tỷ đồng doanh thu, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 56% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Công ty đạt 10,5 tỷ đồng, giảm hơn 36% và mới chỉ hoàn thành 40% chỉ tiêu cả năm.

T.H