9 tháng năm 2017: TKV đạt lãi khủng

Lợi nhuận của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) trong 9 tháng năm 2017 dự kiến lãi 1.500 tỷ đồng, bằng 187,5 % kế hoạch đã đề ra.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Báo cáo 9 tháng của TKV cho thấy, doanh thu thu toàn tập đoàn ước đạt 77.295 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch năm, bằng 108,2% so với cùng kỳ 2016.

Trong đó, doanh thu than đạt 38.332  tỷ đồng, bằng 103,9% so với cùng kỳ. Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản: 9.238 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm, bằng 182,5% so với cùng kỳ; Sản xuất, bán điện: 8.629 tỷ đồng, đạt 74,5 % kế hoạch năm và bằng 113,5% so với cùng kỳ; Sản xuất cơ khí: 1.741 tỷ đồng; Sản xuất, cung ứng Vật liệu nổ công nghiệp:  3.428 tỷ đồng, bằng 101,4% so cùng kỳ; Sản xuất kinh doanh khác 15.928 tỷ đồng.

Tổng số lao động toàn Tập đoàn theo danh sách đến 30/9 là 106,66 ngàn người, giảm 4 ngàn người so với đầu năm 2017. Tiền lương bình quân 9 tháng ước đạt 9,2 triệu đồng/người-tháng, bằng 105% so với cùng kỳ; trong đó sản xuất than 9,8 triệu đồng/người-tháng, bằng 105% so với cùng kỳ.

Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 10.748 tỷ đồng bằng 85,3% kế hoạch năm và bằng 114,4 % so với cùng kỳ 2016.

Đánh giá chung trong 9 tháng đầu năm 2017, TKV đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao, việc làm và thu nhập người lao động được đảm bảo, doanh thu tăng 8%, lợi nhuận tăng 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Giá than và một số sản phẩm kim loại (đồng, kẽm, thiếc, phôi thép, alumin…) trên thị trường đã có dấu hiệu phục hồi, lợi nhuận từ khối khoáng sản vượt kế hoạch được giao, đạt 290 tỷ đồng/kế hoạch 60 tỷ đồng.

Tập đoàn đã tổng kết đánh giá kết quả áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn mềm ZRY, triển khai cấp nhiên liệu bằng phương án nhận diện tự động, đưa vào thử nghiệm hệ thống giám sát lưu chuyển dòng than nhằm mục tiêu quản lý và giám sát chặt chẽ tài nguyên.

Trong tháng 10, TKV đặt ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu như: than nguyên khai sản xuất 2,7 triệu tấn, tiêu thụ than 3,04 triệu tấn, bóc đất đá 13 triệu m3; sản phẩm alumina 75.000 tấn, tinh quặng đồng 4.000 tấn, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, tinh quặng sắt 12.000 tấn; sản xuất điện 850 triệu kWh; sản xuất thuốc nổ 5.000 tấn, cung ứng thuốc nổ 8.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ Amon Nitrat 12.500 tấn.

Những tháng cuối năm, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải yêu cầu tập trung sản xuất tối đa nguồn than chất lượng cao để xuất khẩu nhằm bù đắp sản lượng tiêu thụ giảm do nhu cầu của hộ điện giảm; tổ chức vận hành 2 nhà máy sản xuất Alumin (Tân Rai, Nhân Cơ) ổn định cả về khối lượng và chất lượng sản phẩm; điều hành tăng sản xuất Alumin tại Nhà máy Nhân Cơ (có thể thực hiện tăng thêm được 100.000 tấn) để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm; tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính như đồng, kẽm khi giá bán sản phẩm đang cao; triển khai phương án tái cơ cấu, tập trung tái cơ cấu kỹ thuật và công nghệ, tổ chức và hệ thống quản trị, tài chính, lao động...


VGP