9 tháng BVSC hoàn thành 84% kế hoạch năm 2017

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa công bố, doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế quý III/2017 lần lượt đạt gần 113 tỷ đồng và 24,5 tỷ đồng, tăng tương ứng gần 100% và 111% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 85,6 tỷ đồng, tăng 30% so với 9 tháng 2016.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Năm 2017, BVSC đặt kế hoạch 324 tỷ đồng tổng doanh thu và 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, 9 tháng BVSC đã hoàn thành gần 84% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. BVSC có vốn điều lệ hơn 722 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới, tự doanh chứng khoán; tư vấn doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư…               

Hoàng Việt